Agenda

De data voor kinderdisco, kinderbingo, volwassenenbingo en bijzondere data als Burendag, NLDoet, wijkschouw en meer.

Kinderdisco

zaterdagen, eerste zaterdag in de oneven maanden.

De eerstvolgende kinderdisco is op

6 januari 2024

18:30 – 20:00 groep 1 tot en met 4
20:00 – 21:30 groep 5 tot en met 8

16 maart

18 mei

Seizoen 2024 – 2025

7 september

Kinderbingo

zaterdagen, derde zaterdag in de even maanden.

de eerstvolgende kinderbingo is op

zaterdag 16 december 2023

14:00 – 16:00

17 februari 2024

6 april 2024

15 juni 2024

Seizoen 2024 – 2025

19 oktober 2024

Volwassenenbingo, Bonnenbingo

Zaterdagen, tweede zaterdag van de maand.

Eerstvolgende volwassenenbingo is op

zaterdag 9 december 2023 en de laatste 8 juni 2024.

Zaal open vanaf 19:30
Aanvang 20:00

Overige data

9 december 2023

13 januari 2024

10 februari

9 maart

13 april

11 mei

8 juni

Seizoen 2024-2025

Zaterdag 14 september

Creamiddag

Dinsdagen, tweede dinsdag van de maand (’s middags).

Eerstvolgende Creamiddag is op

dinsdag 14 november 2023

Overige data

12 december

9 januari 2024

13 februari 2024

12 maart 2024

9 april 2024

14 mei 2024

10 september 2024

NL Doet

Zaterdag 16 maart 2024 is NLDoet, 10.00 tot 15.30. Opzet gelijk aan voorgaande jaren.

Burendag

Zaterdag 21 september 2024 is Burendag, 10.00 tot 15.30. Opzet gelijk aan voorgaande jaren.